Admissió i matrícula a Cicles Formatius (FP)

El 20 d’abril es va publicar la Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual es dicten les instruccions relatives al procediment d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional i als cursos d’especialització del sistema educatiu que s’imparteixen a les Illes Balears per al curs escolar 2024-2025. . 

Heu de tenir en compte que el tràmit d’admissió s’ha de fer del 3 al 28 de juny i que tot el procés és, preferentment, telemàtic. Per favor, entrau a aquesta pàgina en la que s’informa dels requisits d’usuari Gestib o Cl@ve necessaris per al procés d’admissió: Tasques prèvies d’admissió curs 24-25. 

Podeu consultar la resolució a l’enllaç que teniu a continuació: Admissió i matrícula FP

També teniu a la vostra disposició la pàgina web de Formació Professional on podreu accedir al procés d’admissió 24/25, al calendari i a la documentació que cal presentar així com consultar les llistes d’admesos.

Al curs 24-25 començarà la implantació dels nous currículums de Cicles Formatius, però a data de publicació d’aquesta entrada encara no s’han desenvolupat els currículums i només s’han publicat els esborranys de la càrrega horària dels diferents mòduls. Podeu consultar aquesta informació aquí: Nova Llei FP.

Així mateix, podeu consultar l’oferta educativa de l’IES Algarb i l’horari* dels diferents Cicles Formatius al nostre blog  Blog FP IES Algarb . Us deixem també un tríptic amb les característiques principals de cada un dels nostres Cicles.  

*Consideracions a tenir en compte respecte a l’horari dels CF:

 • Horari CF matí: 8:15-14:15 amb 1h tutoria setmanal, pel que els cicles que s’imparteixen al matí acabaran 1 dia/setmana a les 15:10.
 • Horari CF tarda: 15:30-21:20 amb 1h tutoria setmanal, pel que els cicles que s’imparteixen a la tarda començaran 1 dia/setmana a les 14:35. 
 • L’horari definitiu del CFGM Tècnic en guia en el medi natural i de temps lliure pot variar lleugerament i alguns dies es pot acabar a les 15:10 en funció de la disponibilitat de les instal·lacions externes al centre. 
 • L’horari definitiu del CFGS Ensenyament i animació socioesportiva pot variar lleugerament i alguns dies es pot començar a les 14:30 en funció de la disponibilitat de les instal·lacions externes al centre. 
 • L’assistència a les classes és obligatòria. 

Us recomanem que us informeu sobre els continguts i perfil professional del cicle que voleu cursar al departament d’orientació del vostre centre educatiu i/o a la pàgina  todoFP per tal de tenir una idea el més propera possible al que trobareu durant el curs. També podeu posar-vos en contacte amb nosaltres i intentarem resoldre els vostres dubtes.

Tal i com es demana a la resolució, us indiquem altra informació rellevant sobre alguns dels nostres Cicles Formatius:

 • Tots els Cicles Formatius: imprescindible conèixer el perfil professional del CF a cursar. Mostrar interés, implicació i participar activament a les classes i a les activitats proposades pel professorat. A l’IES Algarb el treball dins l’aula abarca diferents metodologies (exposicions magistrals per part del professorat, reptes, treballs en equip, col·laboratius, exposicions orals, treballs escrits, portfolis, infografies, aprenentatge-servei, …)   
 • Els nous currículums incorporen el mòdul d’anglès professional, mòdul de projecte intermodular (novetat només a GB i GM) i mòduls optatius. 
 • CFGM Tècnic en guia en el medi natural i de temps lliure 
  • Per cursar aquest cicle formatiu és molt recomanable que l’alumnat pugui nedar i tingui les habilitats i les destreses per muntar a cavall i en bicicleta.  
  • Alguns mòduls, tant de primer com de segon curs, s’imparteixen parcialment o totalment a instal·lacions que no pertanyen al centre. L’alumnat ha de poder traslladar-se a aquestes instal·lacions. Els mòduls són: tècniques d’equitació, tècniques de natació, guia eqüestre, socorrisme al medi natural, guia al medi natural aquàtic i maniobres amb cordes.
 • CFGS Tècnic superior en ensenyament i animació socioesportiva 
  • Alguns mòduls, tant de primer com de segon curs, s’imparteixen parcialment o totalment a instal·lacions que no pertanyen al centre. L’alumnat ha de poder traslladar-se a aquestes instal·lacions. Els mòduls són: activitats físico-esportives individuals, activitats físico-esportives d’implements, jocs i activitats físico-recreatives i d’animació turística i activitats d’oci i temps lliure.
 • CFGM Tècnic en guia en el medi natural i de temps lliure & CFGS Tècnic superior en ensenyament i animació socioesportiva
  • Les persones que vulguin accedir a algun d’aquests CF hauran de marcar al tràmit telemàtic la graella que fa referència a aquests cicles en la qual declaren responsablement que no pateixen cap tipus de malaltia cardiorespiratòria o cap altre tipus de malaltia que els pugui impedir l’exercici professional de l’activitat per a la qual prepara el cicle formatiu.   
 • Als CFGS Tècnic superior en ensenyament i animació socioesportiva i Tècnic superior en integració social s’imparteixen dos mòduls en anglès, un a primer curs i un altre a segon curs. 

NOMÉS en el cas que hagueu de venir al centre o bé hagueu de lliurar documentació per correu electrònic, heu d’escriure a iesalgarb@educaib.eu

US ESPEREM!!!