Prova d’accés a Grau Superior: horaris

Us recordem que segons estableix la resolució per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional publicada al BOIB núm. 19, d’11 de febrer de 2023, la prova d’accés a cicles formatius de grau superior tindrà lloc els dies 10 i 11 de maig amb el següent horari i ordre de desenvolupament de la prova:  


a. Dia 10 de maig de 2023: 

  • 15.00 h: constitució de la comissió avaluadora. 
  • 16.00 h: inici de la prova amb els exàmens de llengua castellana i de llengua catalana (durada màxima d’una hora per a cada examen). 
  • 18.30 h: examen de llengua estrangera de la part comuna (durada màxima d’una hora).  

b. Dia 11 de maig de 2023: 

  • 16.00 h: exàmens de la part específica (durada màxima d’una hora i mitja per a cada examen).   

Segons dicta la resolució, els alumnes que es presentin a la prova han de disposar d’un document oficial d’identificació, que han de presentar als membres de la comissió avaluadora quan els el requereixin.