Donació de material

Degut a l’estat actual d’alarma els centres sanitaris necessiten tot el material de protecció que sigui possible. A l’IES Algarb, degut a que impartim Cicles Formatius de la família professional de Sanitat, teníem en stock guants, mascaretes, gel hidroalcohòlic, peücs i gorres d’un sol ús que s’han fet arribar al 061.

Des d’aquí volem agrair la gran tasca que realitza el personal sanitari en tot moment, però especialment en les circumstàncies tan delicades que s’estan vivint actualment.