Pràctiques Cicles Formatius

Per tal de poder adquirir les competències pràctiques dels mòduls de primer que no es varen poder impartir durant el període d’alarma, el professorat ha elaborat un calendari.
Aquestes pràctiques són de caire voluntari per a l’alumnat però són altament recomanables.
Podeu consultar el calendari als següents… Llegeix més»

Pla de Contingència

L’equip directiu de l’IES Algarb ha elaborat el Pla de Contingència propi del centre que va ser aprovat pel Claustre i pel Consell Escolar amb data 21/07/2020. S’ha redactat seguint les instruccions de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i les orientacions específiques per a… Llegeix més»

Procés d’admissió a FP

A continuació vos deixam els enllaços a la pàgina web de Formació Professional de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca on podeu trobar la informació (dates de presentació de sol·licituds, requisits, documentació, dates de matrícula, inici de curs, …)  sobre el procés d’admissió a Formació… Llegeix més»