Les dates en que el centre recollirà i lliurarà els llibre seran les següents:
 
Recollida de llibres:  5 i 6 de setembre de 10:00-11:00 hores i 17:00-18:00 hores
Lliurament de llibres:   9 de setembre de 10:00- 11:00 hores i 17:00-18:00 hores.
 
Tant el lliurament com la recollida es farà a la biblioteca del centre
 
Es recorda que la donació es altruista i el lliurament dependrà de la disponibilitat.
 
Comissió Ambiental IES Algarb