Es publica el llistat d'admesos i exclosos a les proves d'accés a cicles de grau superior de Formació Professional.

Llistat