A l'Algarb estam d'enhorabona. Dues alumnes del centre han obtingut el Premi Extraordinari de Formació Professional de grau superior en l'àmbit de la CCAA de les Illes Balears dins la seva família professional pel curs 17/18.

Des de l'Algarb volem felicitar a na Sara Zarcero Sánchez (Dietètica - Sanitat -) i a n'Ainhoa Iglesias Serra (Animació d'activitats físiques i esportives - Activitats físiques i esportives -).

Podeu consultar l'extracte del BOIB corresponent.