Durant els pròxims dies es duran a terme les jornades de portes obertes a les empreses per part dels diferents cicles formatius dels que disposam al centre.

Des d'aquí volem agrair a totes aquestes empreses que acullen al nostre alumnat per tal de completar la seva formació acadèmica i preparar-los per al món laboral.