Imprimeix
Vist: 1533

S'ha publicat el llistat d'aptes a les proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior.

Acta (Corregida)